WIEDZIEĆ, CZEGO FIRMA POTRZEBUJE.
  JAK OKREŚLAĆ ZAKRES OBOWIĄZKÓW.
  (artykuł opublikowany w dzienniku "Rzeczpospolita" z dn. 04.10.96,
  w dodatku „Praca-Specjaliści-Zarządzanie”)   PRACODAWCA POD SĄD
  (artykuł opublikowany w miesięczniku "Businessman Magazine", kwiecień 2002 r.)   SŁÓW KILKA O…
  (eseje zamieszczane w zakładowym miesięczniku STAR FOODS FAMILY)   DECYZJE W ZAWIESZENIU. PUŁAPKI I ZAGROŻENIA
  WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEGO DELEGOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.
  (artykuł opublikowany w miesięczniku Personel i Zarządzanie, sierpień 2008)