Firma BUKOWSKI samodzielnie oraz we współpracy z innymi, renomowanymi firmami i instytucjami, prowadzi szkolenia w zakresie szeroko rozumianej organizacji i zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

Poza programami standardowymi oferujemy również opracowywanie programów szkoleń na indywidualne zamówienia, dostosowanych do specyfiki i potrzeb Klienta.

W szczególny sposób polecamy następujące szkolenia:

 DELEGOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Technologia skutecznego zarządzania

 W INTERESIE PRACODAWCY. Profilowany kurs prawa pracy zorientowany na ochronę interesów pracodawcy

 SKUTECZNY PRZEŁOŻONY NA HALI PRODUKCYJNEJ. Podstawy zarządzania zespołami pracowników produkcji

 PRZEŁOŻONY WOBEC KONFLIKTU W ZESPOLE. Zapobieganie, wczesna identyfikacja, łagodzenie i rozwiązywanie (aspekty prawne i zarządcze)

 PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI, DYSKRYMINACJI
I NARUSZANIU PRAW PRACOWNICZYCH


 CZAS PRACY. Prawdy, mity, problemy i pułapki

 WORK - LIFE BALANCE. Jak osiągnąć i utrzymać równowagę?

 ŻYWIOŁOWY PRZEŁOŻONY. Kontrolowanie własnych emocji w operacyjnym zarządzaniu

 TRUDNE SYTUACJE WEWNĄTRZ ORGANIZACJI

 WEWNĘTRZNE PRAWO PRACODAWCY - REGULAMINY,
DOKUMENTY WYKONAWCZE I OPERACYJNE


 PRACODAWCA WOBEC UPRZYWILEJOWANIA PRACOWNIKA
W POLSKIM PRAWIE PRACY


Cechy szczególne szkoleń prowadzonych przez M. Krzysztofa Bukowskiego:
  • wszystkie programy mają charakter autorski,
  • szkolenia prowadzone są w sposób sprofilowany, uwypuklający punkt widzenia
         oraz interes pracodawcy i przedsiębiorcy,
  • jednym z głównych, skutecznie osiąganych celów szkoleń jest ukształtowanie postaw      zorientowanych na identyfikację uczestników z interesem pracodawcy i przedsiębiorcy,
  • wszystkie szkolenia w bardzo dużym stopniu opierają się na praktycznym doświadczeniu      zawodowym trenera (zarządzanie sprawami personalnymi i organizacyjnymi w dużych      firmach niekorporacyjnych),
  • merytoryczna i dydaktyczna wartość szkoleń została zweryfikowana praktycznie      (referencje),
  • oferowane szkolenia uczą konkretnych, praktycznych umiejętności - teoretyczna wiedza      służy za jej podbudowę, dzięki której uczestnicy rozumieją sens przekazywanego      materiału,
  • szczegółowa treść szkoleń (zwłaszcza nazewnictwo oraz podawane przykłady)      dopasowywana jest do zapotrzebowania i realiów konkretnych grup osób szkolonych.